Potencjały i bariery rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Tom 1, Numer 2 (22) (2013) s. 269-283
Ewelina Burzec-Burzyńska, Marek Tomaszewski

 

do góry