Modernizacja i rozbudowa polskich oraz niemieckich obiektów hotelarskich ze środków unijnych

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Tom 2, Numer 2 (22) (2013) s. 159-174
Lilianna Jodkowska, Marta Sidorkiewicz

 

do góry