Przyjaciel czy pochlebca? : żona jako lustro w „Zaleceniach małżeńskich” Plutarcha (14, 139f–140a)

Collectanea Philologica, Tom 18 (2015) s. 37-51
Joanna Sowa

 

do góry