Obraz niedoli w pieśni weselnej, czyli epitalamia Drakoncjusza jako przykład jego nowatorstwa

Collectanea Philologica, Tom 18 (2015) s. 79-89
Natalia Cichoń

 

do góry