„Wzniosły jest pogląd, że Stwórca...”, czyli łapówka Darwina dla chrześcijan

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 11 (2014) s. 187-204
Grzegorz Malec

 

do góry