Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 44, cz. 2 (2009) s. 77-84
Wiesława Olkowska

 

do góry