Czynniki determinuące zastosowanie narzędzi "business intelligence" w sektorze MSP oraz zarządzaniu regionalnym

Studia Informatica, Tom 24 (2009) s. 111-121
Ludosław Drelichowski

 

do góry