Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych

Współczesne Problemy Ekonomiczne, Numer 3 (2011) s. 53-74
Jan Tadeusz Duda, Stanisław Szydło

 

do góry