Rola edukacji w procesie pozyskiwania kapitału ludzkiego i kreowania gospodarki opartej na wiedzy

Współczesne Problemy Ekonomiczne, Numer 1 (2009) s. 71-78
Lilianna Jodkowska

 

do góry