Założenia koncepcji New Public Management

Współczesne Problemy Ekonomiczne, Numer 11 (2015) s. 185-193
Ewelina Młodzik

 

do góry