Równość kobiet i mężczyzn w wielopoziomowym konstytucjonalizmie europejskim : od traktatu z Amsterdamu do traktatu lizbońskiego

Acta Iuris Stetinensis, Tom 1 (2010) s. 5-24
Teresa Freixes, Mercè Sales

 

do góry