List Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL ks. prof. dra hab. Henryka Witczyka: "Sługa w szkole Ewangelii"

The Biblical Annals, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 9-10
Henryk Witczyk

 

do góry