Osiągnięcia naukowe prof. US dr. hab. Jerzego Wronki, kierownika Katedry Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 22 (2013) s. 9-21
Leszek Mindur

 

do góry