Oddziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 66 (2014) s. 13-26
Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski

 

do góry