Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Numer 3 (31) (2015) s. 25-37
Katarzyna Biełuszko

 

do góry