Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Numer 3 (31) (2015) s. 287-301
Katarzyna Orfin, Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz-Kocik

 

do góry