Zarządzanie działalnością innowacyjną : zarys problematyki

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 1 (2010) s. 23-32
Lidia Białoń

 

do góry