Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 1 (2010) s. 33-47
Wiesław Harasim

 

do góry