Partnerstwo i integracja w łańcuchu dostaw w aspekcie teorii kosztów transakcyjnych

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 4 (2005) s. 17-28
Izabela Dembińska-Cyran

 

do góry