Kierunki zmian strategii zarządzania i przemian w sposobie działania polskich przedsiębiorstw transportowych w dobie integracji z Unią Europejską

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 4 (2005) s. 149-165
Bogusław Węgrzyn

 

do góry