Algorytm FP-Growth w wyszukiwaniu wzorców zakupów klientów

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 61-71
Jerzy Korczak, Piotr Skrzypczak

 

do góry