Wybrane problemy wykorzystania ontologii w systemach informacyjnych organizacji rozproszonych geograficznie

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 110-117
Ilona Pawełoszek-Korek

 

do góry