Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 145-152
Marcin Forkiewicz, Andrzej Tubielewicz

 

do góry