Strategiczne kierunki kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 179-185
Wiesław M. Maziarz

 

do góry