Modele i metafory w badaniach społeczeństwa informacyjnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 203-210
Piotr Sienkiewicz

 

do góry