Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 262-273
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maria Majewska-Bator

 

do góry