Atrakcyjność inwestycyjna sektora IT na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 292-300
Lesław Markowski, Ewa Wędrowska

 

do góry