Znaczenie technologii informacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 301-309
Natalia Michałek

 

do góry