Możliwości wsparcia dla nowych podmiotów telekomunikacyjnych ze środków unijnych w ramach działań 8.3 i 8.4 POiG

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 440-448
Piotr Gutowski, Ewelina Burzec-Burzyńska

 

do góry