Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 482-490
Marcin Łuszczyk

 

do góry