Elektroniczne urządzania wspomagające optymalizacją procesów logistycznych w dobie społeczeństwa informacyjnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 701-708
Marek Matulewski

 

do góry