Implementacja e-biznesu do działalności pocztowej w Polsce na przykładzie zagranicznych rozwiązań

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 732-739
Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk

 

do góry