Główne cele rozwoju krajowego systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Tom 30 (2012) s. 261-270
Andrzej Wojcieszak

 

do góry