CRM : system informatyczny wspierający dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez orientację na klienta

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 105 (2013) s. 341-350
Ewa Kulińska, Joanna Rut

 

do góry