Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa” (Łk 24,47) (KUL, 16–17 października 2013)

The Biblical Annals, Tom 4, Numer 1 (2014) s. 261-264
Krzysztof Mielcarek

 

do góry