Pierwotne brzmienie tekstu? Refleksje nad krytyką tekstualną Biblii

The Biblical Annals, Tom 6, Numer 2 (2016) s. 169-181
Edward Lipiński

 

do góry