Podobieństwa i różnice w sposobach konceptualizacji wybranych nazw owoców w języku polskim i rosyjskim

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 15 (2015) s. 103-110
Krzysztof Świrko

 

do góry