Symbolika roku jubileuszowego Uniwersytetu Jagiellońskiego : kozi róg albo dzień ubłagania po wszystkiej ziemi waszej

Polska Myśl Pedagogiczna, Tom 1, Numer 1 (2015) s. 89-96
Michel Henri Kowalewicz

 

do góry