Znaczenie NPR dla rozwoju więzi małżeńsko- -rodzinnej na podstawie świadectw małżonków z archiwum diecezjalnego w Sandomierzu w latach 1976-1978

Studia nad Rodziną, Tom 19, Numer 1(36) (2015) s. 231-244
Kamila Rzepka

 

do góry