"Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt: w kręgach zagadnień ekofilozoficznych", Justyna Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2013 : [recenzja]

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 13, Numer 1 (2015) s. 197-202
Dominika Dzwonkowska , Justyna Tymieniecka-Suchanek (aut. dzieła rec.)

 

do góry