Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w świetle obowiązującego prawa

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 45 (2009) s. 415-421
Marta Matysiak

 

do góry