Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Tom 6 (2013) s. 91-104
Zbigniew Galor, Sławomir Kalinowski, Tomasz Kujaczyński

 

do góry