Farsa wyborów parlamentarnych jako zaprzeczenie systemu przedstawicielskiego w dobie década moderada (1844–1854) w Hiszpanii

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 9 (2010) s. 24-40
Barbara Obtułowicz

 

do góry