"Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności", pod red. Lucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Kraków 2008 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 9 (2010) s. 134-139
Grzegorz Chomnicki , Lucyna Kudła (aut. dzieła rec.), Czesław Nowarski (aut. dzieła rec.)

 

do góry