Przywilej górniczy z roku 1565 na wydobywanie kruszcu ołowianego i galmanu pod Długoszynem

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 2 (1957) s. 315-318
Jerzy Jaros

 

do góry