Polityka sowiecka wobec Korei i powstanie reżimu w Korei Północnej w latach 1945-1946

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 1 (2001) s. 195-201
Kim Seong-Bo

 

do góry