Czy Twitter i Facebook pomagają propagować demokrację i prawa człowieka?

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Numer 7-8 (2012-2013) s. 11-15
Zygmunt Bauman

 

do góry