Pomoc rodzinie w środowsku lokalnym : rola i zadania pro laktyki społecznej oraz psychoterapii we wspomaganiu rodziny

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Numer 4 (2009) s. 97-108
Hanna Malicka-Gorzelańczyk

 

do góry