Zarys organizacji i instytucji kośielnych diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Colloquia Theologica Ottoniana, Tom 2, Numer 1 (2002) s. 28-67
Grzegorz Wejman

 

do góry