Personel jako element marketingu usług turystycznych

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Numer 1 (2001) s. 81-91
Aleksander Panasiuk

 

do góry